Grzegorz Skorupski - Witam na mojej stronie
Żydzi w powiecie
Do 1848
W XIX w.
Żydzi w Piaskach
Żydzi w Piaskach II
Cmentarze i bractwa
Nekropolie
Działki w Borku
Tajemnice Fary
Gostyńska Fara I
Gostyńska Fara II
Gostyńska Fara III
Dworki i pałace
Czachorowo...
Szurkowo...
Południowy wschód
News

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
  Cykl artykułów

  Pewne zagadnienie nie można zawrzeć w kilkunastu wersach tekstu.Dlatego konieczne było przedstawienie ich kompleksowo, w kilku artykułach. Dwa najdłuższe cykle przedstawiam na tej stronie. Pierwszy obrazuje życie codzienne w osiemnastowiecznym Gostyniu, drugi, dotyczący Żydów wykracza poza granice stolicy powiatu.
  W czterech artykułach zawarłem historię gostyńskiej Tysiąclatki -Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysława II. Najstarszemu istniejącemu kościołowi w Gostyniu - Farze poświęciłem dwa artykuły. Kolejny - trzci stanowi wywiad na temat zagadek tego kościoła przeprowadzony ze Zdzisławem Kamińskim.
  Wszystkie teksty są w formacie PDF, czyli należy je otworzyć w darmowym programie Adobe Reader.
  Jeżeli nie masz programu Adobe Raider- ściągnij go: pobierz

  ---------------------------------------------------------------------------

  Uroki życia w osiemnastowiecznym Gostyniu

  Niewiele wiemy o Gostyniu w średniowieczu. Zachowały się natomiast przekazy charakteryzujące obraz miasta w XVIII wieku. Różne dziedziny życia codziennego: podatki, pożary, epidemie i najazdy wojsk. dane dotyczące liczby mieszkańców i ich zawodów.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Żydzi w powiecie gostyńkim

  Temat współistnienia ludności żydowskiej i polskiej na jednym terenie, jest często omijany przez historyków. Publikacje na ten temat często są one albo szowinistyczne, ale wręcz odwrotnie: unikają wszelkich kwestii, faktów mogących ukazać Żydów w złym świetle, co naraziłoby autora na zarzut antysemityzmu. Warto jednak ukazać ich ciekawą kulturę, różnorodne postawy, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Zagadki gostyńskiej Fary

  Kiedy zbudowano kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty? Czy pod posadzką znajdują się podziemnia? Jak wyglądała wieża? Kiedy doszło do wielkiego pożaru budowli? Gdzie znaleźć cegły w murze z datami i nazwiskami pochowanych pod nim ludzi? Jak w średniowieczu mógł wyglądać kościół?
  --------------------------------------------------------------------------- Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
W XVIII-w. Gostyniu
Obywatele i władza.
W Prusach...
Klęski i zaraza
Pożary
Mieszczanie
Tysiąclatka
Tysiąclatka I
Tysiąclatka II
Tysiąclatka III
Tysiąclatka IV
MENU
Strona główna
Forum
Kontakt

>>>>>
Jeżli Twoja przeglądarka zbyt długo "ładuje" strony w pdf, lub nie masz zainstalowanego programu Adobe Raider - możesz tutaj znależć połaczenie pięć artykułow dotyczących osiemnastowiecznego Gostynia Uroki życia w (osiemnastowiecznym)Gostyniu
Szablon pochodzi ze strony www.d4u.biz !Kontakt z nami